För att säkerställa kvalitén på Slangspecialisten arbetar vi idag med ISO-certifiering. Det innebär att vi utgår från ett antal grundläggande principer och standarder som ska tillämpas i företaget. Förutom att vi har ett strukturerat kvalitetsarbete betyder det också kortfattat att vi ser till att utgå från våra kunders behov samt att de interna arbetssätten är kostnadseffektiva. Vi ser mycket positivt på de krav som ställs i vår bransch och vi siktar alltid mot ständig förbättring och utveckling. Vill du läsa mer om hur vi jobbar med mijö och kvalité finner du det i nedan.

 

Här kan du ladda ner våra certifikat:


SS-EN ISO 9001:2015 (PDF)
SS-EN ISO 14001:2015 (PDF)

 

Här kan du ladda ner våran miljö & kvalitets policy:

MILJÖPOLICY

KVALITETSPOLICY