Till våra kunder, leverantörer och andra intressenter

med anledning av pandemin Covid-19.

 

Slangspecialisten följer situationen mycket noga varje dag. Utvecklingen och dess effekter på samhället i stort och på vår verksamhet är svårbedömd och förändras från dag till dag. Vi har infört en rad åtgärder med tanke om vår personal och för att säkerställa att vi håller verksamheten igång på bästa möjliga sätt.

Vi har genomfört följande åtgärder:

- Vi följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd.
- Vissa av personalen arbetar hemifrån och nås via telefon och mejl.
- Vi använder telefon och digitala tjänster för att genomföra möten och sammanträden.
- Vi uppmanar kunder att använda våra digitala tjänster som vår web shop för beställningar.
 

 

Vårt mål är kontinuitet för vår verksamhet.
Vi har fungerande leveranskedjor och ett välfyllt lager.
Vi arbetar dagligdags för att upprätthålla en god service och hjälpsamhet för våra kunder.