SLANGENS EGENSKAPER

Mät din slang korrekt
Från kapning till montering

 

Olika kopplingar kräver olika mätteknik. När man mäter slang bör man alltid ha i åtanke att temperaturförändringar i omgivningen påverkar gummit. Temperaturvariationer kan även påverka slangen genom de media som transporteras inuti slangen. Alla slangar av polymera material, så som gummi och plast, påverkas av temperaturförändringar. Slangens dimension kan förändras så för att slangen inte ska vridas, böjas eller lossna från kopplingen ställs krav på flexibiliteten av slangen, speciellt när flödet förändras och trycket varierar.

Slangen har dessutom en böjningsradie som bestämmer hur snävt du kan böja slangen innan den tar skada.
Här finner du en guide kring hur du bör mäta slang längden för bästa resultat. När du behöver flexibilitet under tryck är slang ditt bästa val.

SLANGGUIDEN
Så här mäter du din slang.

Hur mäter man en slang med koppling?

När du mäter en monterad slang är mättekniken olika beroende av vilken anslutning som sitter på slangen. I vissa fall mäts längden mellan tätytorna och i vissa fall mellan vinklarnas centrumlinje. Du finner en överblick av de vanligaste mätteknikerna nedan. 

 

Invändigt gängade kopplingar

Mät längden mellan tätytorna.

 

 Invändigt gängade och 90° vinkelkoppling 
Mät längden mellan vinkelns
C/L och tätyta. 

 

90° och 45° vinkelkopplingar
Mät längden mellan vinkelns
och tätytans C/L.

 

Utvändigt och invändigt gängade kopplingar

Mät längden mellan tätytorna. 

 

90° vinkelkopplingar

Mät längden mellan vinklarna C/L.

 

45° vinkelkopplingar

Mät längden mellan tätytornas C/L.

 

Utvändigt gängade kopplingar 
Mät längden mellan tätytorna. 

 

Banjokopplingar
Mät längden mellan hålens C/L.

 

SLANGGUIDEN
Så här lång bör slangen vara.

 

  

Vad är en slanglängd för något?

Slang längden är en bestämning av hur lång slangen bör vara. Slanglängden är måttet från ände till ände vid kapning av slangen. Som nämns ovan mäts längden ibland mellan tätytorna och ibland mellan centrumlinjen för att måttet ska bli korrekt med din avsedda koppling. Precis som det finns mängder av dimensioner av slang, är variationen av slang längder stora. 

Hur räknar man ut slanglängden?

Det är viktigt att ha med i beräkningen att slangen behöver en viss flexibilitet när man mäter hur lång slang längd som behövs. Vid flertalet installationer av monterad slang krävs minst en böjning på slangen. För att erhålla maximal livslängd av slangen är det viktigt att alla spänningar i slangen undviks. Följande installationer för beräkning av rätt slang längd är avsedda som vägledning för konstruktörer.


FV. FAST INSTALLATION                                                      FH. RÖRLIG INSTALLATION
Längd = 2A + 3,14 x 2R                                                          Längd = 2A + X + T               
Längd = 2A + X

För att undvika spänningar skall en kort längd slang vid vardera ände tillåtas vara rak så att böjningen börjar en bit från hylsan. 
Genom att använda formeln som visas i bilderna ovan undviker man spänningar som förkortar slangens livslängd.  


 

Diameter 5/32" 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2
"A" mm 90 105 115 130 140 155 175 200 225 255
SLANGGUIDEN
Så här monterar du slang.

 

Det är viktigt att slangen monteras korrekt med tillräckligt mycket slack, optimala böjningar och med en vridningsfri installation. En felmonterad slang kan orsaka skador både på slangen och på slangkopplingarna. Påfrestningar som kan leda till läckage eller att slangen helt släpper från sin koppling vilket kan ge förödande konsekvenser. En korrekt monterad slang med en planerad installation ger en god livslängd på din slang och dessutom ett enklare underhåll. 

 

Vad är rätt längd på min slang?
En grundregel är att slangen måste vara längre än avståndet mellan dina två anslutningar. När en slang utsätts för tryck ökar dess diameter och längden minskar pga. tryckkraften. Lagom slack minskar risken för översträckning om slangen är för kort och skavskador om slangen är för lång. 

Varför är böjningsradien viktig att ha koll på?
Slangar med mekaniska egenskaper så som stålvajerarmering begränsar dess flexibilitet. Ju större böjningsradie, desto mindre är slangens flexibilitet. Därför är det viktigt att ha koll på slangens minsta böjningsradie, hur mycket slangen kan böjas innan vajerarmeringen får en permanent krökning så att slangen får en tvär böj.

Vad menas med en krasch i slangsammanhang?
 För ett jämnt flöde in i slangen bör slangen vara rak över en längd motsvarande två gånger invändig diameter. Då undviks att vätskan kraschar mot slangens innertub och skadar slangen och dess livslängd.

Varför ska man undvika vridning av slangen?
En slang som är vriden förlorar livslängd och hållbarhet. Du kan minska den mekaniska belastningen genom raka installationer helst på ett plan för slangmontage med mindre eller helt utan vridning. 

Vad är en sammansatt böj?
En slanginstallation med flera rörelseplan kallas en sammansatt böj. Ett rörelseplan innebär att slangen endast har en böjning, upp, ned, höger eller vänster. Rör sig slangen däremot i en kombination av rörelser kallas det en sammansatt böj. Ett slangmontage med sammansatt böj ökar risken för vridning av slangen eftersom slangändarna sitter fast och inte kan röra sig alls. 

 

SLANGGUIDEN
Tips för bättre slangmontage.

         Felaktig installation               Korrekt installation

Ge slangen slack
Slangen behöver ha ett visst slack för att inte sträckas för hårt vid belastning. När slangen trycksätts ökar dess diameter och längden minskar pga. tryckkraften. Montaget påverkar kostnadseffektiviteten och även servicetiden på slangen. 

 

Reducera böjningar

För att reducera antalet böjningar på slangen kan du använda en vinkeladapter om 90 eller 45 grader. Från tre till en böjning vid denna installation. Skarpa böjningar sliter slangen snabbare och förkortar slangens livslängd. 

 

Använd vinkelkoppling

Skarpa böjningar och vridning undviks genom vinkelkopplingar. Använd alltid korrekt kopplingstyp för att reducera antalet böjningar så mycket som möjligt. Då undviker du onödigt slitage och får en snyggare och renare installation.  


Undvik vridning

Slangen har längsgående markeringar för att du vid installation ska kunna kontrollera att slangen inte blir vriden. En vridning på slangen med bara 7 % kostar 90 % av slangens livslängd. Använd två nycklar och markeringslinjen för att förhindra vridning.

URVAL I SORTIMENTET
SILIKONSL M DUBBL SPIRAL 76 MM

SILIKONSL M DUBBL SPIRAL 76 MM

Beställningsvara
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
  • Min inköpslista
  • {{ list.name }}
Silikonslang Lastic | 1207

Silikonslang Lastic | 1207

Beställningsvara
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
  • Min inköpslista
  • {{ list.name }}
Silikonslang Abrasil | 1205

Silikonslang Abrasil | 1205

Beställningsvara
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
  • Min inköpslista
  • {{ list.name }}
SILIKONSLANG MED SPIRAL 10 MM

SILIKONSLANG MED SPIRAL 10 MM

Beställningsvara
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
  • Min inköpslista
  • {{ list.name }}