SLANGENS EGENSKAPER

Välj rätt slang
Från konstruktion 
till förvaring

 

Ett slangmontage är till skillnad från en rörinstallation flexibel och den kräver inte samma exakthet vid placering. Ett slangmontage kan både ligga på golvet och hänga i luften. För att uppnå bästa tänkbara resultat och maximal driftsäkerhet i din anläggning behöver du definiera vilka faktorer som är viktiga för just ditt val av slang. 

Det finns ett stort antal varianter av slang som är speciellt designade för att möta de olika behov som ställs i industrier. Slangarna kan utifrån funktion delas in i det som benämns tryckslang, sugslang, transportslang, men det är vanligt att man delar in slangarna efter användningsområde beroende på vilket media som ska transporteras i slangen. Tex livsmedel, kemikalier, gaser mm. 

Innan du köper en slang bör du därför tänka igenom följande frågor: 

SLANGGUIDEN
Så här väljer du rätt slang.

 

1. Vad ska slangen transportera?
När man väljer slang påverkas materialet av vad som transporteras inuti slangen och man bör därför välja slang med hänsyn till media. Exempel på media som transporteras genom slanglösningar är livsmedel, kemikalier, gas, träspån, mjölk, olja, bränsle, vatten, betong, granulat och alkohol mm. Ett media är alltså det material som ska transporteras i slangen.

 

2. Vilket material ska jag välja på slangen? 
Valet av material på slangen styrs helt och hållet av de inre och yttre faktorerna. Det beror på att vissa material passar bra för kyla och värme andra för kemikalier och gaser osv. Valet av material på slangen är dock avgörande för en säker och hållbar slanglösning. Vi har tagit fram en förenklad uppdelning vid val av material på slangen. 

 

3. Kommer slangen att utsättas för tryck?
Vid valet av slang är det viktigt att veta om slangen kommer transportera media som är under tryck. Högt tryck ställer krav på att slangen har rätt sorts armering. Alla slangar har två tryckmärkningar: arbetstryck och sprängtryck. Arbetstryck motsvarar det tryck som slangen utsätts för vid normal användning och sprängtrycket är det högsta tryck en slang kan motstå innan den brister. Angivet arbets- och sprängtryck gäller för fabriksnya slangar. När slangen åldras kommer det arbets- och sprängtrycket att minska gradvis. Arbetstryck anges vid rumstemperatur. 

 

4. Kommer temperaturen inuti slangen påverka slangen?
Varje slang har olika egenskaper, en av dessa är temperaturtåligheten. Designtemperaturen på slangen anger inom vilket gradspann slangen är lämplig för användning. Det finns slangar som är konstruerade för ett temperaturspann mellan - 273 ° till +1000° C för att kunna tåla transporter av allt från hetolja till kemikalier. 

 

5. Hur ser omgivningarna ut där slangen ska användas?
Oavsett om din slang ska användas inomhus i små utrymmen eller utomhus med krävande naturpåverkan så kommer den fysiska miljön påverka slangen. Värme, nötning, vibrationer, ozon, temperatur och solljus påfrestar materialet på slangen.  

 

6. Vilken innerdiameter på slang ska jag välja?
När du bestämmer slangens dimension är det slangens innerdiameter som främst är intressant. Innerdiametern styr vilken typ av koppling som slangen kan utrustas med. Stort flöde kräver stor innerdiameter för att minimera slangens friktionsförluster och tryckbegränsningar. Målet vid dimensionering är att välja en slang som kan leverera det nödvändiga flödet till ett så lågt tryck som möjligt.  

 

7. Behöver slangen vara flexibel?
Beroende på var du ska använda din slang kan behovet av flexibilitet vara stort. Konstruktionen av en slang påverkar slangens flexibilitet, även kallad böjningsradie. Beroende på faktorer som godstjocklek, armering, vilket material slangen är gjord av och hur den är slutligen är konstruerad gör den mer eller mindre flexibel. Vissa slangar klarar av att veckas och sedan vecklas ut igen, medan andra avsevärt förlorar livslängd genom att vid upprepande tillfällen rullas upp och vikas ut. Ju större böjningsradie, desto mindre böjning tål slangen innan den veckas. Så har du för avsikt att rulla upp slangen, är det extra viktigt att ha böjningsradien i åtanke.

 

 

 

SLANGGUIDEN
Slangens konstruktion

 

Hur är en slang uppbyggd?
Slangen är oftast uppbyggd av en innertub som är i kontakt med de media som transporteras. Innertuben påverkas således av materialet och krav ställs på att materialet i innertuben klarar av slitage, korrosion och andra angrepp. För att ge stadga åt slangen finner vi oftast en armering utanpå innertuben och den skyddas sedan av yttertuben som är anpassad att klara av de yttre miljöerna. 

Vad är armering?
En slang som utsätts för över- eller undertryck förstärks ofta. Förstärkningen kan vara i form av metallfläta, textil- eller polyesterarmering, stålspiral eller en hård platsförstärkning av yttertuben. Armering finns i många olika material och former. 


Hur mäter man böjningsradien? 
Böjningsradien mäts från insidans böjning. När slangen veckas, mät diametern och dividera med två för att få fram resultatet, alltså din slangs böjningsradie. Ju större böjningsradie, desto mindre är slangens flexibilitet.                                                              Mät böjningsradie


 

 

HÅLLBARHET
Så här hanterar du slang.

 

Hur förvarar jag bäst slang?
En slang som förblir opåverkad i rumstemperatur kan mycket snabbt haverera vid högre temperaturer. Material som gummi och plast förlorar livslängd vid förhöjda temperaturer, åldrandet ökar vid förhöjda temperaturer och kan så mycket som halveras vid temperaturer över 100°C.

Om förvaring sker i temperaturer under 0°C krävs det oftast att slangarna värms upp något innan montering/användning på grund av att dessa stelnar eller upplevs stela i låga temperaturer. Gummislangar skall inte förvaras i anslutning till kylanläggningar ej heller i närheten av värmeförsörjande apparatur. Förvaring bör ej ske där risk för onormal luftfuktighet kan förekomma.

Ha koll på:

 • Temperatur
 • Luftfuktighet
 • Elektricitet
 • Ozon
 • Ljus/ Mörker

För att undvika de förstörande egenskaperna hos ozon, skall slang aldrig förvaras i närheten av elektrisk apparatur som kan alstra ozon, ej heller utomhus i geografiska områden där höga ozonvärden kan förekomma.  Oskyddad/emballerad slang skall inte förvaras på platser där ljuset kommer från lysrör eller kvicksilverlampor som avger strålning som är skadlig för gummi. Förvaringsutrymmen skall vara relativt svala och mörka samt fria från fukt och dagg.

Man bör eftersträva att förvara produkterna så att man kan efterleva principen först-in först-ut. Detta på grund av att även under de mest gynnsamma förhållanden försämrar lagerhållning slangars livslängd.

 

 

SLANGSPECIALISTEN- Urval av slang
Industri vattenslang röd slät | 1005
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Min inköpslista
 • {{ list.name }}
Sugslang Trollhättan grå | 1483
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Min inköpslista
 • {{ list.name }}
Silikonslang utan spiral | 1214
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Min inköpslista
 • {{ list.name }}
Helisteel | 1515

Helisteel | 1515

Finns i lager
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Min inköpslista
 • {{ list.name }}