Miljöansvar & Hållbarhet

Vi följer ISO 14001

Miljöansvar är en central del av vår affärsidé och vi strävar efter att göra medvetna val när det gäller inköp av slangar och komponenter. Vi prioriterar miljöanpassade alternativ, miljömärkta produkter och de senaste miljöklassificeringarna. Vi strävar även efter att samarbeta med leverantörer och partners som delar vår miljömedvetenhet och engagemang.

Vi följer ISO 14001-standarden, en internationell standard för miljöledningssystem. Detta är ett bevis på vårt engagemang för miljöskydd och hållbarhet. Genom vårt ISO 14001 har vi etablerat strukturerade processer för att identifiera, övervaka och minska våra miljöpåverkningar. Vi är stolta över att huvudsakligen kunna leverera produkter som inte innehåller några perfluorerade ämnen (PFAS). Detta är en medveten strategi för att främja miljövänlig produktion och minska negativa miljökonsekvenser. Vårt åtagande förbättras kontinuerligt. Vi tar hänsyn till interna och externa krav, gällande lagstiftning och andra bindande förpliktelser som påverkar företagets miljöaspekter.